Logo TyfloCentra Liberec, o. p. s.
Úvod

Významné osobnosti Semil

Semily a jejich okolí jsou rodištěm nebo působištěm řady významných osobností.  Mgr. Miloš Plachta, kronikář města Semily, nám o těch nejvýznamnějších přednášel.
K nejznámějším rodákům patří JUDr. František Ladislav Rieger, významný politik 19. století, syn semilského mlynáře. V domě čp. 2 (dnešní muzeum) měl byt a advokátní kancelář JUDr. Antonín Zeman, publikující pod pseudonymem Antal Stašek. Zde se také narodil jeho syn Kamil Zeman, známý jako spisovatel Ivan Olbracht. Spisovatelskou dvojici připomíná sousoší „Otec a syn“ od Josefa Malejovského z roku 1960 v blízkosti muzea. Z bohatě rozvětvené rodiny Schönfeldů ze Semil pochází publicista, spisovatel a politik Pavel Tigrid. Tento odpůrce jakéhokoliv totálního režimu byl znám svou činností v rozhlasové stanici Svobodná Evropa a po listopadu 1989 pracoval jako poradce prezidenta republiky a ministr kultury. K dalším osobnostem minulosti i současnosti patří vědci a vynálezci F. A. Petřina a B. Kučera, hudební skladatel J. Hybler, malíři M. Janků, V. Komárek, J. Klápště, M. Jágr, J. Salaba, skláři A. Matura a P. Hlava, režisérka V. Šimková-Plívová.

 

Dr. František Ladislav Rieger
Rieger byl uznávaným vůdcem českého národa a nejvýznamnějším českým politikem minulého století. Narodil se v Semilech na dnešním Riegrově náměstí čp. 63 (dnes informační centrum) jako syn mlynáře v roce 1818. Jeho manželkou se stala dcera historika Františka Palackého. Rieger zemřel roku 1903 v Praze.
Dr. Karel Kramář
Významný český politik a státník. Narodil se ve Vysokém nad Jizerou roku 1860, ale mládí prožil v Semilech, kam se jeho otec, stavitel, přestěhoval. Politicky pracoval již za Rakouska jako poslanec českého i říšského sněmu, za první světové války byl čelným představitelem domácího odboje (Mafie), po vyhlášení samostatného Československa se stal prvním předsedou Československé vlády. Zemřel v roce 1937.
Dr. František Adam Petřina
V celé Evropě uznávaný vědec. Narodil se v Semilech roku 1799 jako syn krejčího. Nejdříve se živil tkalcovstvím, pak ale za pomoci dobrodinců vystudoval. Stal se profesorem fyziky a matematiky na pražské univerzitě a členem mnoha učených společností u nás i v zahraničí. Zemřel v roce 1855.
Dr. Bohumil Kučera
Významný vědec a odborný spisovatel, profesor fyziky na pražské univerzitě, člen Akademie věd a dalších vědeckých společností. Jeho žákem byl pozdější akademik Jaroslav Heyerovský, objevitel polarografie, nositel Nobelovy ceny. Kučera zemřel v Praze roku 1921.
Dr. Antonín Zeman (literární pseudonym Antal Stašek)
Známý český spisovatel, narozen roku 1843 ve Stanovém u Vysokého nad Jizerou. V Semilech si v budově dnešního muzea otevřel advokátní kancelář, žil zde v letech 1878 až 1913. Zemřel v Praze roku 1931.
Kamil Zeman (literární pseudonym Ivan Olbracht)
Syn Antonína Zemana, spisovatel a žurnalista. Narodil se v Semilech roku 1882. Politicky byl spjat s komunistickou stranou, ale jeho literární práce, v nichž se projevil jako mistr jazyka, jsou oceněny i dnes. Zemřel v Praze roku 1952.
František Mizera
Vlastivědný pracovník, narozen roku 1861 v Nové Vsi nad Popelkou, od roku 1881 v Semilech působil jako ředitel škol. Autor pamětí města Semil a dalších prací, zabývajících se historií Semilska. Zemřel roku 1924 v Semilech.
Přednáška byla velice zajímavá, ale čas byl proti nám, přednášku jsme ukončili s tím, že se na podzim opět sejdeme a budeme na toto téma pokračovat.