Logo TyfloCentra Liberec, o. p. s.
Úvod

Semily - Vojenské letiště Praha – Kbely 24. základna Dopravního letectva Praha

Ve středu 21. srpna jsme vyrazili do Prahy a uskutečnili exkurzi na vojenském letišti ve Kbelích. Díky nádhernému slunečnému počasí, ale především díky souhlasu velitele základny, pana plukovníka Ing. Davida Klementa, který nám tuto exkurzi umožnil a udělil nám nezbytný souhlas ke vstupu do areálu letiště, včetně vstupu do hangárů, jsme prožili skvělý a neopakovatelný den.


Po celou dobu se nám věnoval, staral se o nás a provázel, vojenský kaplan p. Zedníček. Pod vedením tohoto výborného průvodce a skvělého společníka plného empatie, jsme si prohlédli nejen hangáry, ale i jednotlivá letadla stojící na ploše, která jsme si mohli zevrubně prohlédnout i uvnitř, včetně kokpitu. To vše za přítomnosti mechaniků pečujících o jednotlivé typy strojů, jejich odborného výkladu o tom „svém“ letounu. Jednotliví mechanici se nám též plně věnovali, v rámci možností podávali odborný výklad a ochotně zodpovídali naše zvídavé laické dotazy. Bylo nám umožněno prohlédnout si všechny stroje, co na základně jsou, mimo strojů ve službě a v pohotovosti.
Na letišti slouží technika proudová - kanadský Challenger CL 601 pro 17 cestujících, dále AIRBUS A319, který nahrazuje původní a již technicky a morálně zastaralá sovětská tůčka Tu 154. Z původní sovětské techniky zde ještě slouží třímotorový Jakovlev JAK 40.

Potom to je technika vrtulová – transportní letouny CASA, které nahradily původní sovětské Antonovy AN 26, a ještě malá česká letadla z Kunovic Turbolet L410 – UVP (označení UVP je z ruštiny Ukoročennyj vzljot i pasadka = zkrácený vzlet a přistání). Pro tyto letouny se vyráběly kompletní podvozky – příďový i hlavní u nás v Semilech v závodě Technometra (přejmenované na TESET a následně na AXL), která byla jednou ze společností leteckého holdingu AERO. Třetí skupinu tvoří vrtulníky zastoupené stroji Mi-17 a W-3A SOKOL.

Závěrem jsme navštívili letištní hasičárnu a za podrobného výkladu službu konajících hasičů si prohlédli i jejich techniku. Exkurzi jsme zakončili výborným obědem v letištní Armě, kde byl k snědku, mimo jiných jídel, perfektní gulášek se šesti knedlíky. Za tento skvělý den plný nezapomenutelných a neopakovatelných zážitků, patří naše poděkování všem mechanikům u jednotlivých druhů letecké techniky i letištním hasičům, kteří se nám plně a na profesionální úrovni věnovali. Dále náš dík patří našemu průvodci vojenskému kaplanovi, panu Zedníčkovi a hlavně pak veliteli základny panu plukovníkovi Ing. Davidovi Klementovi, který nám toto vše svým souhlasem a povolením vstupu na vojenskou základnu umožnil. Jediná skutečnost, kdy je mi moc líto, kterou však nemohl nikdo z vyjmenovaných ovlivnit, byla ta, že jsem si nemohl prohlédnout letoun Challenger CL 601, na který jsem se těšil nejvíce. Ten stroj byl bohužel ve službě, již odbaven a krátce po našem příchodu na letiště roloval na start. Ale snad si jej budu moci prohlédnout někdy příště, pokud bychom exkurzi zopakovali a velitel základny nám tuto exkurzi opětovně povolil, ale hlavně, zda budu ještě trochu, byť bídně vidět.
Závěrem ještě něco málo o letišti a úkolech základny:Vojenské mezinárodní neveřejné letiště je situováno 11 km od Pražského hradu, vzletová a přistávací dráha (VPD) je položena nad pražskou kotlinou na rovném terénu s nadmořskou výškou středu 280 metrů. Šířka betonové dráhy je 45 metrů po celé její délce 2000 metrů. Vedle VPD je zpevněný pás 1500 x 60 metrů, pojížděcí asfaltové dráhy, jsou široké 15 metrů. Stejnou šířku mají i tři spojovací dráhy, kolmé na VPD.
Hlavním úkolem 24. zDL Praha Kbely je zabezpečení letecké přepravy zejména:
- příslušníků AČR, vojenských misí, a to jak na území ČR, tak i mimo území ČR
- ústavních činitelů ČR a zahraničních státních delegací
- speciálních letů v rámci NATO
- pro potřeby zdravotnické služby ČR - transplantační program (LZS a SAR)
- speciální lety vzdušného průzkumu, fotografického snímkování, letecké laserové skenování

Letecká záchranná služba:

Jedním z úkolů 24. základny dopravního letectva je zabezpečení letecké záchranné služby. Ten se stal nedílnou součástí státem garantované zdravotnické záchranné služby a funguje jako důležitý článek integrovaného záchranného systému České Republiky. Jsou- li letečtí partneři zejména Policie České Republiky a vrtulníky z civilního sektoru odvoláni k plnění jiného úkolu, zasahují kbelští letci ve všech krajích ČR. Akční rádius jednotlivých středisek je cca 70 km a celoplošně pokrývá území celého státu. Jednotlivá střediska jsou navázána na síť nemocničních specializovaných center urgentní medicíny. Letecká záchranná služba je využívána k rychlému zásahu lékařů a zdravotníků, šetrnému převozu pacientů v případech závažných stavů ohrožujících život, při dopravních nehodách, haváriích, mimořádných situacích a krizových stavech. Připravenost leteckého personálu je permanentní – posádka musí vzlétnout k případu do 4 minut ve dne a do 10 minut v noci. Během noci vrtulníky W-3A SOKOL zasahují na celém území České republiky. Jsou celoročně ve 24 hodinové pohotovosti.

Více na: http://www.zdl.army.cz