Logo TyfloCentra Liberec, o. p. s.
Úvod

Semily - Pardubický zámek a hmatová stezka

Ve čtvrtek 12.5. jsme uskutečnili další z plánovaných akcí na květen a navštívili Východočeské muzeum v pardurdubickém zámku. Původně jsme zamýšleli navštívit pouze Hmatovou stezku v Archeologické expozici -v průběhu návštěvy jsme na doporučení pracovníků muzea navštívili, i ostatní expozice zde v zámku instalované (mimo expozice pohlednic).

Návštěvu a prohlídku minimálně hmatové stezky, doporučujeme nejen všem zájemcům, ale především zrakově postiženým a klientům TC a SONS. Expozice je nádherně a přehledně uspořádána, jsou zde popisky v Braillu a pro nás, co jsme přišli o zrak v pozdním věku a Brailla se už nenaučíme, jsou u jednotlivých exponátů k dispozici sluchátka s odborným, příjemným hlasem namluveným textem, který je však podán „stravitelnou“ formou i pro laika, tj. nejen srozumitelně, ale i s minimem odborných termínů. Též jsou zde u exponátů k dispozici obrázky s textem ve zvětšeném černotisku, který nevidomému nebo prakticky nevidomému, či těžce slabozrakému, může přečíst jeho osobní průvodce, anebo pracovník muzea. Nejpodstatnější však je, že jsou zde exponáty, resp. věrné repliky artefaktů, které si může zrakově handicapovaný návštěvník vzít do ruky a ohmatat - „prohlédnout rukama“! Tato hmatová stezka a celá archeologická expozice se nám všem moc líbila. Proto nechápeme, že je o ni malý zájem a je zde malá návštěvnost, především těch, pro které je určena a byla vytvořena, tj. nás nevidomých a slabozrakých. Hned vedle archeologické expozice je stálá přírodovědecká expozice „Příroda východního Polabí“, se zástupci fauny žijící v okolí. Zde si lze osahat např. vycpaného kňoura a též si lze pustit audio nahrávky s hlasy a hlasové projevy jednotlivých zástupců fauny. Přímo perfektní je ukázka hlasového projevu ježka. Že ježek dupe a hlasitě funí, jsme věděli, ale že vydává zvuky připomínající štěkot psa, jsme až do vyslechnutí audio nahrávky neměli ani ponětí!
V roce 2004 byla této expozici udělena
1. cena v "Národní soutěži Gloria Musealis 2004"
Během návštěvy zámku a prohlídky všech expozic se nám s velikou péčí věnovali pracovníci muzea, kterým za jejich profesionální a až nadstandardní přístup, plný „člověčenství“, patří veliký dík. Naši návštěvu v zámku organizovala a koordinovala paní Slepičková, které tímto děkujeme též.