Logo TyfloCentra Liberec, o. p. s.
Úvod Stalo se Semilské akce Semily - Za krásami Karlovarska

Semily - Za krásami Karlovarska


Ve dnech 9. – 12. května jsme navštívili Karlovarsko.

Bylo to vlastně takové volné pokračování tajného výletu uskutečněného vloni v září. Nyní jsme navštívili místa, která jsme vloni navštívit nestihli. V úterý odpoledne jsme vyjeli ze Semil vlakem do Prahy a odsud autobusem Student Agency do Karlových Var, kde jsme přespali v Penzionu Hestia.


DEN PRVNÍ
Zámek Bečov nad Teplou
Ve středu ráno pak vlakem do Bečova nad Teplou prohlédnout si zdejší zámek s relikviářem sv. Maura - Relikviář nesmírné a nevyčíslitelné hodnoty, resp. jeho haptický model jsme si nejprve „prohlédli“ rukama a potom i jeho originál uložený za přísných bezpečnostních podmínek ve vitríně v trezorové místnosti a to pouze po krátkou, časově omezenou dobu. Po krátké přestávce jsme pokračovali v prohlídce interiéru zámku. Po celou dobu nás prováděla vynikající průvodkyně, jejíž přístup k nám, plný empatie a profesionální výklad, náš nádherný zážitek z prohlídky umocňoval. Odpoledne jsme jeli vlakem nazpět do Varů, do Hestie, pro zavazadla, která jsme si ráno nechali v úschově v recepci Penzionu, abychom se s nimi nemuseli vláčet do Bečova. Poté jsme odjeli rychlíkem do Chebu a ubytovali se v internátu zdejší Integrované střední školy. V Chebu jsme pobývali další 2 dny a pokračovali v plánovaném programu.

 DEN DRUHÝ
přírodní rezervace SOOS  a Františkovy lázně
Ráno snídaně a poté na chebské nádraží ČD, kde se k nám přidávají členové z oblastních odboček SONS a TyfloCentra z Karlových Var a z Chebu, společně odjíždíme vlakem do Nového Drahova navštívit národní přírodní rezervaci SOOS. Odpoledne se vracíme zpět do Chebu a autobusem do Františkových lázní. Po prohlídce lázeňského centra a města, se vracíme autobusem nazpět do Chebu do internátu ISŠ, kde jsme ubytováni.


 DEN TŘETÍ
královské město Cheb 
V pátek ráno jsme si hned po snídani sbalili zavazadla, předali pokoje, ve kterých jsme byli po 2 dny ubytováni a přesunuli se do chebské odbočky TyfloCentra, kde jsme svá zavazadla ponechali a vydali se na prohlídku města. Městem nás společně provázeli vedoucí chebské regionální odbočky TyfloCentra Emil Mikloš a Jana. Oba se nám během prohlídky města i chebského hradu věnovali s „plným nasazením“ a jejich pečlivě připravený výklad, troufám si říci na profesionální úrovni, nám přiblížil historii a vznik tohoto královského města i hradu. Patří jim za to náš veliký dík. Město se nám moc líbilo, byli jsme přímo unešení architekturou, jednotlivými objekty, jejich barevnými, zářivými fasádami, úpravou veřejného prostranství, spoustou zeleně a parků, ale zejména čistotou a pořádkem i v odlehlých ulicích a uličkách mimo centrum, což nebývá samozřejmostí v mnoha jiných městech. Prostě SUPER!! Odpoledne, po prohlídce města a dobrém obědě v Mlíčňáku, jsme se vydali nazpět do TyfloCentra, kde jsme chvilku poseděli u kafča, podiskutovali o činnosti TC pro nás zrakově handicapované a vyměnili si vzájemně naše zkušenosti z praxe. Čas však neúprosně běžel, doba odjezdu vlaku se rychle blížila, a tak jsme převzali naše zde uložená zavazadla a odebrali se za doprovodu Emila s Janou na nádraží ČD. Z Chebu jsme odjeli Pendolinem do Pardubic a odsud libereckým rychlíkem do Semil, kam jsme dorazili krátce před devátou večer. Tento vícedenní výlet za krásami Karlovarska se vydařil, počasí nám přálo, ani jednou jsme nezmokli a za jeho zdárný průběh je třeba m.j. poděkovat i řediteli karlovarského TyfloCentra Pavlovi Rogaczewskému za zajištění noclehů v Karlových Varech v penzionu Hestia. Náš velký dík patří také již zmíněné dvojici Emil Mikloš a Jana, kteří se nám věnovali s maximální možnou péčí po oba následující dny, kdy nás provázeli po národní přírodní rezervaci SOOS, Františkoých lázních a Chebu.
Všem třem jmenovaným moc DĚKUJEME

 

Vzhled stránek


Přihlášení - Stalo se

Pro správu článků v sekci "Stalo se" se nejprve přihlaste.