Logo TyfloCentra Liberec, o. p. s.
Úvod O nás

O nás

Sloužíme jako denní centrum sociálních služeb pro občany se zrakovým postižením v Libereckém kraji.

O co usilujeme

Prostřednictvím svých sociálních služeb se snažíme zlepšovat kvalitu života osob se zrakovým postižením.

Pro koho tu jsme

Služby SAS a PPS poskytujeme osobám od 18-ti let s těžkým zrakovým postižením. Zrakové postižení se také může kombinovat s dalším postižením lehčího stupně. Služba SRH je pro osoby se zrakovým postižením ve věku od 11-ti let.

Kde působíme

V celém Libereckém kraji. Naše pobočky najdete v Liberci, Semilech, České Lípě a Turnově.

Jaké služby poskytujeme

 • Sociálně aktivizační služby - SAS
 • Průvodcovské a předčitatelské služby - PPS (mimo Turnov, Semily)
 • Sociální rehabilitace - SRH
 • Základní sociální poradenství
 • Doplňkové služby
  (více o jednotlivých službách v části "Služby")

Z jakých principů při poskytování služeb vycházíme

 • Poskytovat uživateli takové služby, které pro něho mají smysl a v něčem mu pomáhají (např. aby se dokázal lépe vyrovnat se svým postižením, aby se mohl opět začlenit do většinové společnosti, aby si mohl osobně vyřídit své záležitosti, atd.).
 • Snažit se maximálně podporovat uživatelovu samostatnost a nezávislost (snahou TC tedy je poskytovat mu dané služby jen tak dlouho, dokud je potřebuje).
 • Všechny služby poskytovat tak, aby byly pro uživatele maximálně bezpečné a přínosné (z toho důvodu je nutné, aby dané služby vždy zajišťoval dostatečný počet pracovníků s potřebnými znalostmi a schopnostmi).
 • Umožnit uživateli vybrat si služby, které bude v TC využívat (úkolem pracovníka je mu při tomto výběru pomoci, a to tak, aby byly maximálně naplňovány jeho potřeby a přání).
 • Všechny služby TC také musí:
 • respektovat a dodržovat lidská práva a svobody uživatelů,
 • zachovávat v maximální možné míře lidskou důstojnost uživatelů,
 • být poskytovány odborně a profesionálně,
 • být pro uživatele dostupné a poskytované ve vhodném prostředí.

Vznik společnosti

TyfloCentrum Liberec, o. p. s. je obecně prospěšnou společností, založenou na podzim roku 2003. Naším zakladatelem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) se sídlem v Praze. Od roku 2007 jsme řádně registrovaní v Registru poskytovatelů sociálních služeb na Krajském úřadě Liberec.

Statutární zástupce, správní a dozorčí rada

Podle zakládací listiny je statutárním orgánem ředitel, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Statutární zástupce - ředitel společnosti:

Bc. Anna Hrachovcová

Dozorčí rada:

předsedkyně: Ing. Kateřina Jelínková
Bc. Jitka Fajmonová
Radka Linertová

Správní rada:

předseda: Jan Pakoš
PHDr. Rudolf Volejník
Dana Romová