Logo TyfloCentra Liberec, o. p. s.
Úvod Služby

Poskytujeme následující služby:

(další informace o jednotlivých službách v části "Dokumenty")

Sociálně aktivizační služby

 • Pořádáme zájmové a vzdělávací akce (výtvarné dílny, výlety, klubová posezení, sportovní aktivity, apod.), různé zajímavé kurzy (vaření, apod.), pomáháme klientům získat jistotu při vyřizování vlastních záležitostí.
 • Máme k dispozici pravidelně obměňované zvukové knihy na zapůjčení.
 • Klientům, kteří mají navíc omezenou schopnost pohybu, nabízíme také podporu formou pravidelných návštěv v domácím prostředí.

Průvodcovské a předčitatelské služby

 • Doprovázíme na různá místa (k lékaři, na úřady, apod.).
 • Pomáháme se čtením či vyplňováním potřebných dokumentů (složenky, formuláře, apod.).
 • Tím vším tak pomáháme klientům samostatně si vyřizovat své záležitosti.

Sociální rehabilitace

 • Poradíme s výběrem vhodné náročné elektronické pomůcky, jako je např. digitální zvětšovací lupa, čtecí zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem, mobilní telefon, případně další pomůcky.
 • Poskytujeme pomoc s vyřizováním žádosti o příspěvek na kompenzační pomůcku od Úřadu práce.
 • Nabízíme základní a nadstavbové kurzy obsluhy elektronických kompenzačních pomůcek.
 • Službu poskytujeme zdarma pro klienty už od 11 let.

Základní sociální poradenství

 • V případě potřeby poskytneme klientům informace ze sociální oblasti, které jim pomohou při řešení jejich situaci.

Doplňkové služby

 • Pro doplnění nabízených sociálních služeb poskytneme klientům také některé další služby (digitalizaci textů, kopírování, možnost práce na internetu, atd.).