Logo TyfloCentra Liberec, o. p. s.
Úvod

BOWLING – krajský přebor

Ve čtvrtek 14. dubna proběhl krajský přebor v bowlingu, který v letošním roce pořádala a organizačně zajišťovala naše semilská odbočka SONS. Turnaj, kterého se zúčastnily všechny okresní odbočky SONS  libereckého kraje, jsme pořádali v krásném prostředí v Sedmihorkách.

 
Sešlo se nás na 40 účastníků, každý okres měl svoji dráhu a reprezentovalo jej osmičlenné družstvo. Klání propuklo v 10 hodin a 2 hodiny se urputně bojovalo o hezké umístění. O kvalitě a připravenosti bojovníků na umístění na čelních místech svědčí velmi těsné výsledky.

Ve družstvech zvítězili přátelé z Liberce a naše semilské družstvo se umístilo jako třetí. Rozdíl mezi prvním a druhým družstvem činil pouhých 5 bodů a družstvo na čestném čtvrtém místě mělo na vítěze ztrátu jenom 33 body.

V jednotlivcích byly výsledky ještě těsnější. Jako první se umístil Pavel Plíva z Jablonce nad Nisou a na druhém až třetím místě Jana Kuklová a Alena Holešovská z Liberce. Zde činil bodový rozdíl mezi celkovým vítězem a děvčaty z Liberce, dělícími se o druhé až třetí místo, pouhopouhé 2 body.

Toto především přátelské setkání bylo zakončeno předáním cen vítězům, včetně „ceny útěchy“ účastníkovi na posledním místě „Mistr žlábkař“ a společným obědem.

Během oběda se však vyskytla „piha na kráse“, která pokazila dosud dobrou náladu některým účastníkům. Porce byly podávány studené, na gulášové polévce byla veliká vrstva plovoucího omastku a obsluha poměrně pomalá… Něco zcela výrazně odlišného od toho, na co jsme zvyklí, proč sem rádi jezdíme a proč jsme i tento turnaj uspořádali právě zde!

Jako kdyby zde byl jiný kuchař, změnil se personál nebo něco podobného.

Doufáme, a chceme věřit, že se jednalo pouze o „výjimku potvrzující pravidlo“, že se vše zase navrátí do starých kolejí a bude jako obvykle, tj. skvělá a chutná menu, slušné porce za přijatelné ceny a příjemná obsluha.

Krajský přebor je pořádán každoročně a každý rok jej organizuje jedna z okresních organizací SONS, které se v pořádání pravidelně střídají.  Turnaje slouží především k pravidelnému přátelskému setkávání zrakově postižených spoluobčanů z celého libereckého kraje.

Zastáváme názor, že by této, ale i dalším podobným akcím, pořádaným pro nevidomé a slabozraké, velice pomohlo a zkvalitnilo je, kdyby pořadatelem a organizátorem byla krajská organizace TyfloCentrum, o. p. s. a pod záštitou jejího ředitele.

(pap)